Просте речення в українскьій мові

"Просте речення"proste-rechennya.docx [17,56 Kb] (cкачиваний: 1)

3а структурою серед простих речень виділяють двоскладні й односкладні, поширені й непоширені, повні й неповні.
Д в о с к л а д н и м  є підмет і присудок (або група підмета і група присудка). Наприклад; І. Суперечки тривають. 2. Не спить-планета  3. 3 бічної вулички вилетіли вітроногі коні. 4. Світла ніч стояла над горами.  Тут перші два речення складаються лише з підмета і присудка, у двох наступиих є група підмета (вітроногi коні, світла ніч) і група присудка (з бічної вулички вилетіли, стояла над горами).
Односкладним називається речення з одним головним членом у формі підмета чи присудка двоскладного речення. Наприклад: 1. Косовиця. Пор.: Настала косовиця. 2. Скрізь повіяло весною (Граб.) .
Двоскладні й односкладні речення- можуть бути поширеними і- непоширеними.
Тут у кожній з чотирьох частин є другорядні члени, які поширюють речення (у першій — хмуро, у другій — в бовдурі, глухо, в третій — довкола, у четвертій — в хатині).
Н е п о ш и р е н і Наприклад: І. Невідомість, пожежі, тьма... Терикони. Шахти  2. Гриміло. Сяяло. Лилося. 3. Стугонить узбережжя 
Двоскладні й односкладні речення можуть бути повними й неповними.
П о в н и м у є всі властиві для його структури члени. Наприклад, у двоскладному реченні Стугонить узбережжя є обидва необхідні за структурою головні члени. Речення Ніч. Місячно. Тихо хлюпотить річка — усі повні, бо в кожному з них є властиві їх структурі члени речення: у двох перших — тільки головні, у третьому — ще й другорядні.
Н е п о в н и м це те в якому опущено один або кілька членів, властивих для його структури. Ці члени речення можна відновити з попередніх речень (з контексту) або із змісту даного речення (коли воно складне). Наприклад: 1. Плине, ущерть налита світлом, ріка. Розсунула очерети, розлилася привільно. 2. Цвіте конвалія в гаю, фіалкабіля гаю . У першому прикладі опущений підмет ріка можна відновити з попереднього повного речення, у другому .присудок цвіте — із того ж складного безсполучникового речення.
Як правило, потреби у відновленні опущених членів речення немає: неповні речення є одним із багатьох засобів урізноманітнення мови і властиві здебільшого розмовному стилю. Наприклад:
— Який же ти зав'южений.
— Здалеку йшов.
— Напевне, з науки2
— 3 науки. Я зараз обтрушуся,— хотів піти до дверей.
— Обтрушуй ся тут. Замерз?
— Замерз, тітко Маріє.
— Погрійся біля печі (М. Стельмах).

 

Читайте також